رزین پلی استرغیر اشباع

رزین پلی استر غیر اشباع

رزین پلی استر غیر اشباع (UP) متداولترین رزینهای مورد مصرف در پلاستیکهای تقویت شده هستند. این رزینها مورد استفاده در ابتدایی ترین روشها ی فرآیند دستی تا پیچیده ترین فرآیندهای قالبگیری ماشینی هستند. از ویژگی بارز این مواد می توان به  خواص خوب مکانیکی ، الکتریکی همراه با مقاومت نسبی در برابر مواد شیمیایی، سهولت زیاد در استفاده و قیمت پایین آن اشاره نمود. پلی استرها عموما از واکنش همزمان گلیکولها و اسیدهای دو ظرفیتی آلی که شامل یک جفت باند دوگانه کربن هستند ، تولید میشوند. با خارج کردن آب تولید شده در واکنش بین اسید و گلیکول ، زنجیره های استر شکل پیدا میکنند. زنجیر پلیمری تولید شده را در یک حلال آلی فعال حل میکنند که معمولا مونومر استایرن است هر چند حلالهایی مانند متیل متاکریلات ، وینیل تولوئن و آلفا متیل استایرن نیز استفاده میشوند.نوع اسید و گلیکول مورد استفاده  برخی از خواص محصول مانند مقاوت شیمیایی و مقاومت در برابر اشتعال اثر زیادی دارد. در نتیجه میتوان پلی استرها را بر مبنای مواد اولیه مورد استفاده در آنها به شکل زیر تقسیم بندی نمود :•اورتوفتالیک (orthophtalic)•ایزو فتالیک (isophtalic)•ایزو ان پی جی (iso-NPG)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top