You dont have javascript enabled! Please enable it! چسب - ویستا پلیمر پارس

ویستا پلیمر پارس

بازرگانی و تولید محصولات پلیمری

ویستا پلیمر پارس

بازرگانی و تولید محصولات پلیمری

چسب ها

چسب به عنوان ماده ای غیر فلزی تعریف می شود که قادر است دو بستر را با استفاده از مکانیسمهای چسبندگی (که بین چسب و بستر ایجاد می شود) و مکانیسم هم چسبی (که در خود توده چسب ایجاد می شود) به هم متصل کند. همانگونه که از این تعریف بر می آید، چسب ها ماده ای غیر فلزی هستند و اغلب به موادی اطلاق می شود که از پلیمرهای آلی تشکیل شده اند و هنگامی که اعمال می شوند در حالت مایع بوده و بعد از پخت و سخت شدن به حالت جامد در می آیند. در ادامه تعریف چسب در هر مفصل اتصال مفاهیم زیر تشکیل می شود:

بستر 
چسبندگی
هم چسبی

تعریف بستر: بستر به ماده ای اطلاق می شود که قرار است چسبانده شود، برای مثال اگر دو ورق آلومینیومی را بچسبانیم، هر ورق یک بستر خواهد بود.

تعریف چسبندگی: چسبندگی تمام نیروها و مکانیسم هایی می باشد که چسب را مابین دو بستر نگه می دارد، یا به عبارت دیگر این واژه به تمامی مکانیسم های چسبندگی و نیروهایی اطلاق می شود که در یک لایه نازک (لایه اتصال) بین بستر و خود چسب قرار دارند.

تعریف هم چسبی: نیروهای هم چسبی تمامی نیروها و مکانیسم هایی هستند که خود چسب را نگه می دارد.
تعریف چسبندگی و هم چسبی مربوط به نیروهایی می باشد که چسب را با بستر (چسبندگی) و خود چسب (هم چسبی) نگه می دارد. این نیروها مربوط به پیوندهای شیمیایی و و نیروهای بین مولکولی می باشد.

پیوندهای شیمیایی و نیروهای بین مولکولی، عناصر اتصال دهنده ای می باشند که چسب را مابین سطوح نگه می دارد.

در زیر شما انواع چسب های موجود را می ببینید

ممکن است دوست داشته باشید

ویستا پلیمر

مستربچ

مستربچ مستربچ محصولی است که در آن پیگمنت (پودر رنگ)، پودرهای معدنی، آلی یا دیگر افزودنی ها به صورت بهینه شده طی فرایند مذاب درون یک ترموپلاستیک پایه ادغام می شوند. میزان مصرف مستربچ در فرایند نهایی تولید محصول پلاستیک متغیر می باشد. این محصولات به شکل گرانول یا پلت قابل تولید می باشند.مواد پایه تولید

ادامه مطلب »
ویستا پلیمر

رنگ

رنگ ها رنگ جزیی مهم در طراحی صنایع است. رنگ‏‌های استاندارد برای مقاصد ایمنی و شناسایی بکار می‌روند. تباین رنگ‏‌ها باعث شناسایی اجزا ماشین از یکدیگر و افزایش ایمنی میشود. از اثرات روانشناسی رنگ برای افزایش راحتی و بهره‏‌وری کارگران استفاده می شود. از رنگ برای محافظت، نگهداری، دکوراسیون یا جهت اضافه کردن هرگونه قابلیت

ادامه مطلب »
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن